Autobaze

Autobaza veche, din Calea Dumbrăvii 133-135 şi autobaza nouă, din Zona industrială vest

In perioada 1965 – 2016, transportul local din Sibiu a funcţionat în autobaza de pe Calea Dumbrăvii, nr.133 – 135.

In această perioadă, întreprinderea afuncţionat sub denumirile de ITS, IJTL, Tursib.

În luna mai 2008, Tursib propune Primăriei Municipiului Sibiu, schimbarea locaţiei sediului social într-o zonă industrială.

Argumente pentru schimbarea locaţiei autobazei:

  • Amplasarea actualei locaţii într-unul din cartierele rezidențiale ale oraşului are impact negativ asupra mediului înconjurător şi asupra locuitorilor din zonă, datorită emisiilor de noxe, a poluării fonice;
  • Utilităţile (apa,canal, gaz) sunt vechi şi depăşite;
  • Amplasarea depozitelor este nefuncțională;
  • Modernizarea actualei locații pentru ridicarea ei la standarde europene implică investiţii majore, care chiar dacă s-ar realiza nu vor putea asigura optimul ciclului tehnologic.

In prima jumătate a anului 2011 s-a efectuat „Studiu de fezabilitate”, având la bază un concept general, în care au fost ordonate optim toate funcţiunile necesare.

Cerințe de baza ale viitoarei investiții:

  • Modernizarea mentenanţei
  • Optimizarea proceselor de muncă şi a volumului de muncă implicat 
  • Reducerea costurilor de operare 
  • Reducerea poluării mediului (zgomot, CO2, etc.) 
  • Creşterea calităţii şi eficienţei TURSIB 
  • Gestionarea eficientă aenergiilor şi a deşeurilor

Terenul unde va fi realizată investiţia se află în zona industrială vestică a oraşului Sibiu, în apropierea Aeroportului internaţional Sibiu, la circa 6 km de centrul municipiului şi la circa 4 km centura ocolitoare a acestuia.

Suprafaţa terenului este de circa 35.000 m² şi este mărginit la sud de către strada Munchen,  iar la est şi nord de către strada Barcelona.

La 01.04.2014 Tursib, reprezentat de dl. Adrian Popa – director general şi Primăria Municipiului Sibiu, reprezentată de dl. Klaus Iohannis – primar, semnează  contractul pentru  un credit în valoare de 4,8 milioane de Euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), bani ce vor fi investiți pentru construcția unei noi autobaze în Zona Industrială Vest.

In 26 martie 2015, în prezenţa doamnei Fodor Astrid Cora – primar interimar al Municipiului Sibiu, au început lucrările de construcţie  a  unui nou sediu  al SC TURSIB SA -societatea de transport public din Sibiu.

La finalul anului 2016, autobaza cu toate funcţiunile a fost relocată în sediul din str. Munchen, nr.1.