Convocator Adunarea Generala a Acționarilor

Convocatorul AGA din data de 29.08.2019 si ordinea de zi:

Consiliul de Administrație al S.C. TURSIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, in data de 29.08.2019, ora 13:30,  la sediul Primariei Municipiului Sibiu din str. Samuel Von Brukenthal 2, Sibiu, cu următoarea ordine de zi:

a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29.08.2019, ora 13:30

 1. Prezentarea si aprobarea Raportului administratorilor pentru semestrul I 2019, elaborat in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
 2. Aprobarea comasarii imobilelor-terenuri situate in Sibiu, zona str.Calea Dumbravii-str.Ariesului, cu urmatoarele caracteristici:
  • a)   C.F.128142 Sibiu, nr. cadastral 128142 in suprafata de 36.085 mp, proprietatea  TURSIB SA
  • b)   C.F. 128143 Sibiu, nr. cadastral 128143 in suprafata de 3.194 mp, proprietatea privata a Municipiului Sibiu
  • c)   C.F. 128144 Sibiu, nr. cadastral 128144 in suprafata de 10.814 mp, proprietatea  TURSIB SA,


  rezultand un singur corp funciar identificat cu nr. cadastral 129919, in suprafata de 50.093 mp, cu stare de proprietate neschimbata.
 3. Diverse.

                        Presedinte Consiliu de Administratie

                                            Ec. Mircea Ovidiu