Procedura de încărcare a abonamentelor pentru societăţi comerciale

SC TURSIB SA propune conducerii societăţilor comerciale un mod de lucru simplu, exclusiv on line, pentru încărcarea abonamentelor Tursib pentru angajaţii societăţilor, la care se decontează transportul.

Această procedură oferă avantajul că societatea îşi poate deduce cheltuielile cu transportul, la calculul impozitului pe profit şi TVA deductibil aferent potrivit prevederilor Codului Fiscal (Legea 227/2015).

In condiţiile în care se decontează contravaloarea unui abonament (65 lei) lunar, sub forma unei sume care se adaugă la veniturile angajaţilor, în condiţiile aplicăriireglementărilor Codului fiscal începând cu 01.01.2018, din suma de 65 lei angajaţii vor beneficia de o sumă netă de 38 lei, care nu va acoperi costul transportului la şi de la locul de muncă.

Faptul că în Municipiul Sibiu se resimte o criză acută de forţă de muncă, asigurarea deplasării la şi de la locul de muncă, constituie un stimulent principal pentru asigurarea stabilităţii forţei de muncă în societatea dumneavoastră.

Totodată, angajaţii numai trebuie să se deplaseze în fiecare lună la punctele de vânzare Tursib, pentru încărcarea abonamentelor sau pentru achiziţionarea de bilete pentru transportul public local, în scopul deplasării la şi de la locul de muncă.

Incărcarea abonamentelor în acest sistem asigură societăţii noastre informaţii cu privier la capacitatea de transport care ar trebui pusă la dispoziţie în zonadumneavoastră de interes.

Informaţii suplimentare se pot solicita pe adresele de mail office@tursib.ro şi marketing@tursib.ro.

Această procedură se aplică în urma încheierii unui contract de colaborare între societatea comercială şi Tursib şi a unui protocol de lucru.

Se verifică lista angajaţilor societăţii comerciale pentru care se vor încărca abonamente. Angajaţilor care nu deţin card Tursib li se vor elibera carduri, conform Proceduriide eliberare a cardului personalizat Tursib.

Incărcarea cardurilor se face în baza unei comenzi a societăţii comerciale, la care se ataşează un fişier parolat cu datele de identificare ale angajaţilor, tipul de abonament solicitat şi începutul perioadei de încărcare.

Persoana desemnata prin decizia conducerii Tursib, va încărca cardurile, în mod automat de la sediul societăţii noastre in conformitate cu listele primite.

Listele vor fi trimise până în data de 20 a lunii curente prin mail, la adresa imprimate@tursib.ro.

Cardurile vor fi încărcate cu perioada de valabilitate solicitată, direct din serverele Tursib, fără a mai fi necesară deplasarea delegatului societății pentru ridicarea lor si distribuirea abonamentelor către fiecare angajat.

Tarifele abonamentelor se regăsesc la secţiunea Tarife