2018-08-31


SC TURSIB SA, cu sediul in mun. Sibiu, str.Munchen, nr. 1, scoate la vânzare un imobil – teren situat in mun. Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 133, jud. Sibiu compus din:

  • teren intravilan în suprafaţă de 36.085 mp, inscris in CF Sibiu nr. 128142, nr. cadastral/topografic 128142  si constructii avand numere cadastrale: 128142 – C1 in suprafata de 339 mp   si 128142- C2, in suprafata de 30 mp.
  • teren intravilan  în suprafaţă de 10.814 mp, inscris in CF Sibiu nr. 128144 , nr. cadastral/topografic 128144

Terenurile se vand la pachet.

Licitatia publica cu strigare se va desfasura in data de 05.10.2018, ora 10:00 la sediul vanzatorului din Sibiu, str. Munchen, nr.1.

In situatia in care la data si ora anuntate nu sunt minim 2 ofertanti, anunţul pentru a doua licitaţie se va publica în termen de minim 5 zile de la desfăşurarea primei licitaţii.

În cazul în care după repetarea procedurii nu s-a depus nici o ofertă, licitaţia va fi reluată după publicarea unui nou anunţ de vânzare.

Pretul de pornire la licitatie este de 383 Euro/mp, fara TVA

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, taxa fiind in valoare de 500 lei (exclusiv TVA), care se va achita in contul RO03RNCB0227036043890001, deschis la BCR Sibiu sau la casieria societatii.

Ofertantii vor achita o taxa de participare la licitatiein cuantum de 2.000 lei (exclusiv TVA) in contul RO03RNCB0227036043890001, deschis la BCR Sibiu sau la casieria societatii.

Inscrierea la licitatie se va face incepand cu 01.10.2018, ora 08:00 pana la data de 04.10.2018, ora 14:00, zilnic in intervalul 08:00 - 14:00 la sediul SC TURSIB SA – Secretariat.

Relatii privind  bunul  scos la vanzare se pot obtine de la sediul SC TURSIB SA, e-mail: dir.ec@tursib.ro,  tel: 0269/426100, 0728/288791 si 0723/555995.