INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE


Prezentul Anunt de participare la licitaţie este asociat Anunţului de Intenţie pentru proiectul cu număr de referinţă 49609 care a fost publicat pe site-ul Bancii Europeane pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, portalul ECEEP.

SC TURSIB SA intenţionează să folosească o parte a fondurilor împrumutului contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru acoperirea costurilor pentru achizitia  bunurilor si serviciilor  descrise mai jos.  Regulile de achizitie aplicabile sunt  Politicile si Regulile BERD care pot fi vizualizate la adresa:  

http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html.

Denumirea procedurii : Achiziționarea a aprox. 50 de autobuze urbane noi, cu podea joasa, motor Diesel - Euro 6 - clasa C (standard de 12 m si articulate de 18 m), servicii de intretinere si echipament de diagnosticare.

Numărul și identificarea loturilor ce conțin această procedură de ofertare:

Lotul I – Achizitionarea a  35  Autobuze urbane Lungime standard 12 m – Diesel Euro 6 Etapa C

Lotul II – Achizitionarea a 15 Autobuze urbane Lungime standard 18 m –  Diesel Euro 6 Etapa C

Prezenta licitație se va desfășura pe portalul pentru achiziții electronice Client BERD (numit în continuare „ECEPP”), iar în conformitate cu condițiile de utilizare a acestuia Ofertanții trebuie să fie înregistrați în ECEPP pentru a putea participa la această licitație.

Ofertanții se vor înregistra în ECEPP cu respectarea condițiilor de utilizare a ECEPP publicate pe ECEPP. Numai Ofertanții care s-au înregistrat și care și-au exprimat interesul pentru a depune o ofertă vor avea acces la documentația de atribuire, vor primi clarificări, acte adiționale și amendamente și își vor depune răspunsurile prin intermediul ECEPP.

Ofertarea pentru acest Proiect este deschisă ofertantilor din orice ţară.

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de o garanţie de participare la licitaţie în valoare de 700.000 RON pentru Lotul nr. 1 si 400.000 RON pentru Lotul nr. 2.

Ofertele vor fi depuse în format electronic, doar pe portalul ECEPP. Nu se vor depune nici un fel de documente în format fizic.

 

Potenţialii ofertanţi pot obţine mai multe detalii de la urmatoarea adresa:

 

SC TURSIB SA
Str. Munchen, nr.1 , Sibiu, RO,  Dep. Juridic- Achiziitii Publice,
Tel: +40 269 426 100,  Fax:+40 269 210 771
E-mail: juridic@tursib.ro