S.C. TURSIB S.A. vă informează


Elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal de stat şi particular acreditat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic.

Conform HCL 352/2016, elevii beneficiari sunt: preşcolari înscrişi la grădiniţă, clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din învăţământul liceal, al şcolilor profesionale şi de ucenici înmatriculaţi în unităţile de învăţământ acreditate de stat, particular sau confesional.

Abonamentele Tursib se înscriu pe un card personalizat. Emiterea cardului se face la Agenţia Tursib din Calea Dumbrăvii, nr.135 (la parterul blocului), prin preluarea datelor de pe cartea de identitate. Persoanele care nu deţin carte de identitate, vor prezenta un alt document oficial (certificat de naştere/ paşaport, etc.) şi vor fi fotografiate. Agenţia are program de funcţionare de luni până vineri între orele 6.30 – 21.30.

Cardul poate fi încărcat la agenţie sau la chioşcurile Tursib, pe baza carnetului de elev, vizat pe anul şcolar în curs. In perioada decembrie – iunie a fiecărui an şcolar se pot încărca abonamente pentru elevi, on line, de pe site-ul societăţii www.tursib.ro .

Abonamentul cu reducere 50%  pentru elevi costă 32,5 lei pentru o lună (1-30/31) şi 17 lei pentru jumătate de lună (1-15 sau 16-30/31 a lunii).

Elevii orfani, elevii cu cerinţe educationale speciale, precum şi cei instituţionalizaţi beneficiază de gratuitate la transportul în comun, pe tot parcursul anului calendaristic. 

Abonamentele gratuite se obţin (până la împlinirea vârstei de 26 de ani) pe baza urmatoarelor documente: adeverință de elev pe anul şcolar în curs, copie după certificatul de deces al părintelui (lor), cartea de identitate sau certificatul de naştere pentru verificarea concordanţei datelor. Dosarul se depune la sediul societății din strada Munchen, nr.1, la serviciul Marketing, de luni până vineri, între orele 7:00 - 15:00, iar încărcarea acestora se face începând cu data de 21 a fiecărei luni, pentru luna următoare, la Agenţia Tursib din Calea Dumbrăvii, nr.135.

 

Circulaţi cu transportul public, pentru un aer mai curat!