2014-07-08


In conformitate cu HCL 122/2014, începând cu luna iulie 2014 pensionarii cu domiciliul în Municipiul Sibiu vor circula gratuit cu mijloacele de transport public urban pe baza cardului de pensionar. Tursib a emis până în prezent peste 28000 de carduri pentru pensionari.

Tursib a încheiat convenţii privind schimbul de date cu caracter personal pentru confirmarea lunară, nominală a calităţii de pensionar cu Casa Judeţeană de Pensii Sibiu şi Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Nationale. Ca urmare, pensionarilor arondaţi acestor case de pensii li se vor activa lunar cardurile direct în baza de date. Pensionari de la Casa Judeţeană de Pensii Sibiu şi Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Nationale nu mai trebuie să vină lunar la Tursib pentru validare.

Pensionarii arondaţi altor case de pensii (M.A.I., Casa de Pensii a Notarilor Publici, etc.) decât cele menţinate mai sus vor trebui să se prezinte după data de 20 a fiecărei luni pentru validarea cardului pentru luna următoare.